Praca planowa

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o pracy planowej.

Czas wyłączenia usługi od – do: 2018-05-28 23:00 – 2018-05-29 07:00 
Czas niedostępności usług (min.): Prace nie powinny mieć negatywnego wpływu na obecne usługi, ale istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń dostępu do TV oraz INTERNETU w czasie wdrożenia (do 15 minut).